Ogłowie dla konia może być skórzane lub syntetyczne. Oba modele są bardzo dobre, jednak przy wyborze należy się upewnić czy syntetyczne ogłowie ma łatwo zrywalne punkty. Koń podczas przełożenia kończyny przez wodzę powinien je zerwać, w innym przypadku naraża to jeźdźca na niebezpieczeństwo. Stosować można ogłowie dla konia do treningów, jak i zawodów, ale tam wymaga się aby było z brązowej skóry, a jedynie podczas zawodów ujeżdżeniowych z czarnej. Na co dzień ogłowie może być jednak różnorodne.