Ogłowie meksykańskie, znane jest także jako krzyżowe. Charakteryzuje się krzyżującymi się na wysokości nosa paskami, zapewniając tym swobodę oddychania. Budowa jego charakteryzuje się tym, że nie wywiera nacisku na nozdrza, przez co ułatwia oddychanie. Ogłowie meksykańskie w swoim działaniu ma zniechęcić konia do otwierania pyska oraz ciągnięcia. Podczas jego zakładanie należy jednak zwrócić uwagę na to czy nachrapnik meksykański nie jest za nisko umieszczony, gdyż wtedy może uciskać na łeb konia.